הסדר מותנה | מהו הסדר מותנה בפלילים

הרשעה פלילית מכתימה את שמו הטוב של האדם ויכולה לפגוע בו בכל היבטי החיים. אחת הדרכים להימנע מאישום פלילי, כאשר בוצעה עבירה, היא עריכת הסדר מותנה. זהו הסכם בין רשויות התביעה לבין חשוד, במסגרתו הוא מודה בעבירה המיוחסת לו ומסכים לסנקציות מסוימות שיוטלו עליו בהסכם, תמורת התחייבות התביעה שלא להגיש נגדו כתב אישום.

עורך דין מומלץ

 

מהו הסדר מותנה?

רבים מהאנשים המבצעים עבירה פלילית הם בני אדם נורמטיביים אשר אינם עבריינים במהותם. עבור חלק ניכר מהם, מדובר בסטייה חד פעמית מדרך הישר והסיכוי כי יבצעו עבירה נוספת הוא קטן מאוד. לאור ההשלכות של הרשעה פלילית, מערכת המשפט רוצה לאפשר לאנשים אלו להימנע מכתב אישום מחד ומאידך להטיל עליהם סנקציה מסוימת בשל המעשה שביצעו.

 

הסדר מותנה מגשים את המטרה הזו באופן הבא: החשוד מודה בעבירההפלילית ומסכים לתנאים אשר יקבעו במסגרת ההסדר. תמורת זאת, ניתנת לו התחייבות כי לא יועמד לדין פלילי. הסכם זה יכול להטיל על המבצע סנקציות שונות ובין היתר חובה לעבור הליך שיקום, תשלום קנס למדינה, פיצוי כספי לנפגע העבירה, התחייבות להימנע מביצוע עבירות בעתיד וכן עבודות שירות לציבור (של”צ). חשוב לציין, כי אם החשוד לא עומד בתנאי ההסדר, הוא יכול לפקוע ולהוביל לכתב אישום, כאשר ההסדר כולל הצהרה בה המבצע מצהיר כי הוא מבין זאת.

 

הסדר מותנה – עבירות ותנאים

בשל העובדה כי הסדר מותנה מונע הגשת כתב אישום ואפשרות להרשעה פלילית, ניתן לערוך אותו בעבירות פליליות שנחשבות קלות יחסית, ביניהן תגרה, העלבת עובד ציבור, גניבה והחזקת נכס חשוד. במצבים אלו, כאשר לא רואים בחשוד כעבריין שיפשע שוב, האינטרס הציבורי הוא לתת לו הזדמנות נוספת על פני העמדה לדין.

 

מלבד סוג העבירה, צריכים להתקיים מספר תנאים כדי שניתן יהיה לשקול עריכת הסדר מותנה.

להלן המרכזיים שבהם: קיימות ראיות מספיקות לשם הגשת כתב אישום נגד החשוד, התביעה סבורה כי אין מקום לדרוש עונש מאסר בפועל  על המבצע בהתאם לסוג העבירה ובנסיבותיה. כמו כן ישנו תנאי כי למבצע אין עבר פלילי ב5 השנים שקדמו לביצוע העבירה וכי לא מתנהלים נגדו הליכים משפטיים פליליים עומדים.

 

שיקולי התביעה

התנאים שפירטנו לעיל הם תנאי הסף אשר חייבים להתקיים כדי שהתביעה תהיה רשאית לערוך הסדר מותנה עם החשוד. אולם, חשוב להבין כי עצם קיומם אינו מחייבה להציע הסדר מותנה. החוק נתן בידה את שיקול הדעת להחליט בכל מקרה לגופו האם לתת לחשוד הזדמנות להימנע מכתב אישום או אם לאו.

 

בבואה לקבל החלטה בעניין זה התביעה לוקחת בחשבון בין היתר את סוג העבירה,נסיבות התרחשותה, מידת הנזק שהיא גרמה וכן הנסיבות אישיות של החשוד. עו”ד פלילי המתנהל מדי יום מול רשויות התביעה יודע אלו עובדות ונתונים יש להציג בפניה אשר יכולים להכריע את הכף ולכן חשוב מאוד כי אדם הנחשד בעבירה יקבל יהיה מיוצג מול התביעה.

 

פנייה לעו”ד פלילי

בכל מקרה באשר הוא של חשד לעבירה פלילית, יש חשיבות רבה לליווי משפטי של עו”ד פלילי ומומלץ לפנות לייעוץ כבר בשלב חקירת המשטרה. הסיבה לכך היא כי במקרים רבים אין די ראיות כדי לבסס כתב אישום כך שעורך הדין יוכל להביא לסגירת התיק.

 

אם יש מקום להעמדה לדין, עורך הדין יפעל לגיבוש הסדר מותנה על מנת למנוע הגשת כתב אישום נגד החשוד ולאפשר לו להמשיך בחייו ללא פגע. היה והתביעה אינה מוכנה לחתום על הסדר מותנה ומחליטה להגיש כתב אישום, עורך הדין יהיה לצדו של החשוד ויעשה כל שניתן כדי למזער את הנזק שלו מההליך הפלילי.

 

עורכי דין מומלצים בתחום