החזקת סמים

החזקת סמים הנה לאחת משתי מטרות: שימוש עצמי או סחר, כאשר הבחנה זו היא בעלת חשיבות עליונה בשל הבדלי הענישה. בעוד שהחזקת סמים לצריכה עצמית דינה עד 3 שנות מאסר, העונש המקסימאלי בגין עבירת הסחר הוא 20 שנות מאסר.

עורך דין מומלץ

החזקת סמים – שימוש עצמי לעומת סחר

הדין הפלילי מבחין בין החזקת סם לצורך צריכה עצמית, לבין החזקת סם שמטרתה ביצוע עסקת סחר בסמים. אמנם, כל שימוש בסם בישראל הוא בלתי חוקי, אך עבירת הסחר היא העבירה החמורה יותר מבין השתיים באופן משמעותי. הדבר בא לידי ביטוי הן במאמצי האכיפה של שתי העבירות והן בחומרת הענישה שקבע המחוקק. בעוד שעבירה של החזקת סמים לשימוש עצמי נאכפת פחות ובמקרים רבים, עו”ד פלילי יכול למנוע העמדה לדין, המשטרה עושה מאמצעים רבים לאכוף כל עבירה של סחר בסמים ולהגיש כתב אישום. כמו כן, מבחינת הענישה, ישנו הבדל מהותי מאוד בין שתי העבירות: עד 3 שנות מאסר בגין שימוש עצמי בסם לעומת עד 20 שנות מאסר כאשר מדובר על סחר.

כמות הסם לשימוש עצמי

נמצאה ברשותו של אדם, על גופו, ברכבו, בביתו וכיו”ב, כמות סם מסוימת. כיצד קובעות הרשויות האם סם זה נועד לשימוש עצמי, או שמא למטרת סחר? קביעה זו מתבצעת בהתאם לכמות הסם לשימוש עצמי שנקבעה לאותו סוג סם בפקודת הסמים המסוכנים. אם הכמות שנמצאה ברשותו של החשוד עולה על הרף המקסימאלי הרשום בפקודה, חזקה כי הסם נועד לצרכי סחר. יובהר כי חזקה זו ניתנת לסתירה ובשל הבדלי הענישה המשמעותיים בין שתי העבירות, חייב החשוד להיות מיוצג על ידי עו”ד פלילי, אשר יעשה כל שניתן כדי להפריך את החזקה כי מדובר בסם למטרת סחר, אלא לשימוש עצמי בלבד.

סחר בסמים

כאמור מעלה, החזקת סמים לצורך סחר היא העבירה החמורה יותר ודינה עד 20 שנות מאסר. אלו פעולות נחשבות לסחר בסמים? למעשה כל פעולה בעלת אופי מסחרי כגון מכירת סם, ייבוא, ייצוא וגידול של סם, אספקת סמים, תיווך לעסקת סמים וכיו”ב. לעניין זה חשוב לציין, כי על פי החוק, העבירה מתגבשת אף אם לא ניתנה בפועל כל תמורה עבור הסם, אלא די בעצם ביצוע פעולת הסחר. בנוסף לכך, המשטרה אינה מחויבת להציג את הסם עצמו על מנת שהתביעה תוכל לבסס כתב אישום, אלא די בהוכחה כי התרחשה עסקת סם. יחד עם זאת, העדרם של אלו יכול לשמש עו”ד פלילי כבסיס לעסקת טיעון מקלה ואף לזיכוי מן העבירה כאשר אין די ראיות המבססות אשמה.

 החזקת סמים לצריכה עצמית

בישראל, כל שימוש בסם איננו חוקי, אך כאמור מעלה, עבירת השימוש העצמי נאכפת פחות באופן משמעותי לעומת עבירת הסחר. זאת משום ששימוש עצמי בסם אינו נתפס כמזיק לחברה באופן דומה לעבירת הסחר, אשר אליה מתלוות במקרים רבים עבירות פליליות  נוספות כגון שוד ותקיפה. הענישה שקבע המחוקק לעבירה זו הנו עד 3 שנות מאסר, אך במקרים רבים יכול עורך דין פלילי למנוע הגשת כתב אישום, למשל בשל כמות הסם שנמצאה, סוג הסם, נסיבות העבירה, גילו של החשוד וכיו”ב. בשל הבדלי הענישה המשמעותיים כל כך בין עבירת השימוש העצמי לבין עבירת הסחר, ישנה חשיבות גדולה מאוד לקבלת ייצוג משפטי של עו”ד פלילי עם הזימון לחקירה או מעצרו של החשוד, על מנת להביא לסגירת התיק ללא כתב אישום.

ייצוג משפטי עו”ד פלילי

בכל מקרה של החזקת סמים, חשוף החשוד לעונש מאסר ואם ישנו חשד לסחר בסמים, מדובר בענישה מחמירה במיוחד של עד עשרות שנות מאסר. אי לכך, על החשוד לקבל ייעוץ וייצוג משפטי של עורך דין פלילי, המתמחה בייצוג בעבירות סמים. ככל שמדובר בעבירה של שימוש עצמי, עורך הדין יפעל למניעת הגשת כתב אישום ואם הדבר איננו אפשרי בנסיבות העניין, יעשה כל שניתן על מנת להגיע להסדר טיעון מקל. הנך חשוד בעבירה של סחר בסמים? עורך הדין יבחן כל אפשרות לסתירת החזקה וביסוס הטענה כי מדובר בהחזקת סם לשימוש עצמי בלבד.

עורכי דין מומלצים בתחום