הצעת תיקון חוק: חיפוש במקום ללא צו בית משפט

תזכיר חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (עילות חיפוש במקום ללא צו בית משפט), התשפ”ב-2021

עורך דין מומלץ

מה הצעת חוק זו מתקנת? לפי סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי, שוטרים מוסמכים לערוך חיפוש במקום ללא צו בית משפט. כיום קיימות ארבע עילות לפי הפקודה המתירות חיפוש במקום ללא צו בית משפט. עילות אלו מתאפיינות בכך שאם הן קיימות, החיפוש הוא דחוף, ולא כדאי לבקש צו חיפוש מבית המשפט אם קיימות.

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – גילוי, חיפוש ותפיסה), התשע”ד-2014 (להלן: חוק החיפוש או הצעת החוק) נוסחה בתגובה לדוח ועדת לוין משנות ה-90.

לאחר העברת קריאה ראשונה בכנסת התשע-עשרה, טרם סיימה הוועדה את דיוני ההכנה לקריאה שנייה ושלישית, והצוות שוקד כעת על עדכנו, על מנת לזרז את הליך החקיקה בהקדם האפשרי.

בסעיף 20 להצעת החוק, שכותרתו “עילת חיפוש במקום ללא צו”, הוצע לחוקק, בנוסף לעילות המעוגנות היום בפקודה, עילה נוספת בדבר סמכות החיפוש בקשר עם פעילות עבריינית. לתפוס ראיות, מתוך חשש שהן ייפגעו או ייעלמו. לעניין עילה זו הוסבר כי מועד העבירה אינו המבחן המהותי, אלא מועד גילוי הראיות וכן היעלמותה האפשרית אם לא תיתפס מיד.

חוק סדר הדין הפלילי מהו?

חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב-1982 הוא החוק העיקרי המסדיר את הליכי הדיון הפלילי בישראל, החל משלב התלונה והחקירה, המשך במשפט וכלה בערעור על פסק הדין וגזר הדין.

קדם לחוק זה חוק סדר הדין הפלילי, תשכ”ה-1965 שאושר בכנסת ב-6 ביולי 1965 ונכנס לתוקף חצי שנה לאחר פרסומו, ב-15 בינואר 1966. לאחר שתוקן 14 פעמים, ב-2 בפברואר 1982 אישרה ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת נוסח משולב לחוק.
תזכיר חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (תיקון מס’…) (עילות חיפוש במקום ללא צו בית משפט), התשפ-ב-2021

עורכי דין מומלצים בתחום