טופס בקשה להארכת מעצר

פניה לעו"ד

בקשה להארכת מעצר

עורך דין מומלץ

לפי סעיף 17(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ״ו – 1996

שם:(להלן: החשוד)

ת.ז.:

יליד שנת:

כתובת:

 1. 1. משטרת ישראל חוקרת את החשוד בקשר עם___________________________________
 2. 2. (פירוט האירוע, עדויות הנפגע/המודיעים על האירוע, הממצאים בזירה וראיות אחרות).
 3. 3. (פירוט פעולות החקירה הראשוניות, המעצרים, עדויות העצורים ועדים אחרים).
 4. 4. (פירוט פעולות חקירה, העשרה מודיעינית, פניה לסיוע ממשטרות זרות).
 5. 5. (סיכום מצב הראיות בתיק, פירוט פעולות חקירה נוספות שיש לבצע).
 6. 6. מאז נעצר לראשונה, הוארך מעצרו של החשוד מעת לעת עד ליום עת ימלאו שלושים

ימים למעצרו.

 1. 7. (פירוט העילות לפי סעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ״ו – 1996, להמשך מעצרו של החשוד קודם הגשת כתב אישום: סיכון שלומו של אדם, שלום הציבור או בטחון המדינה, חשש לשיבוש החקירה, הטרדה ופגיעה בעדים, העלמת ראיות, תיאום גרסאות וכיו״ב, חשש להתחמקות, או לצורך ביצוע פעולות חקירה המחייבות מעצר החשוד).
 2. 8. נוכח כל האמור, מבוקש בזה אישור להארכת מעצר החשוד ב -ימים נוספים.

בברכה,

(דרגה          (שם)         , עו״ד

קצין מדור תביעות

ב/ר׳ מחי חקירות ותביעות

 

מדינת ישראל

המבקשת

שם:_______________

ת.ז.:_______________

יליד שנת:___________

כתובת:_____________

(כעת במעצר)

המשיב

בקשה להארכת מעצר

לפי סעיף 17(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים), התשנ״ו – 1996

 1. 1. המשיב, חשוד ב-.
 2. 2. המשיב נעצר לראשונה ביום ומעצרו הוארך מעת לעת עד יום, עת ימלאו שלושים

ימים למעצרו בקשר עם חשדות אלה.

 1. 3. פירוט הראיות העיקריות הקושרות לכאורה את החשוד לביצוע המיוחס לו.
 2. 4. למבקשת יסוד סביר לחשש כי שחרורו של המשיב ממעצר בשלב זה עלול לסכן את שלום הציבור ובטחונו, להביא לשיבוש הליכי החקירה, ולעורר חשש להימלטות מן הדין.
 3. 5. לאור האמור לעיל, מתבקש בית-המשפט הנכבד להאריך את מעצר המשיב ב -___ ימים נוספים.

 

 

(דרגה) (שם), עו״ד ראש מדור תביעות

בבית-משפט השלום ב

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ״ו – 1996, אני מסכים לבקשה, מאשר כי היא מוגשת ברשותי ומבקש לעצור את המשיב ל – ימים נוספים.

 

 

 

( – )
היועץ המשפטי לממשלה

קטגוריות:

עורכי דין מומלצים בתחום