מחיקת רישום משטרתי | ביטול רישום של תיקים סגורים

נחקרתם בעבר במשטרה? אף אם התיק נסגר ללא כתב אישום, ייתכן ונותר לכם רישום הנקרא רישום משטרתי. לא אחת, רישום זה יכול למנוע מכם קבלה ללימודים או עבודה ולכן, חשוב לפנות אל עו”ד פלילי אשר יבחן אפשרות של מחיקת רישום משטרתי.

עורך דין מומלץ

הבחנה בין רישום פלילי לרישום משטרתי

ישנה נטייה רווחת להתבלבל בין שני המושגים הללו ועל כן נבהיר את ההבדל. רישום פלילי נושא מי שהוגש נגדו כתב אישום והורשע בעבירה פלילית. לעומת זאת, רישום משטרתי הוא רישום של תיק חקירה שנסגר על ידי המשטרה, כלומר, כזה שלא הבשיל לכדי העמדה לדין.

הבדל נוסף וחשוב בין השניים נוגע להליך מחיקת הרישום. במקרה של רישום פלילי, יש להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה, כאשר מרבית הבקשות נדחות. מחיקת רישום משטרתי לעומת זאת מתבצעת באמצעות הגשת בקשה למשטרת ישראל, לשינוי עילת הסגירה של תיק החקירה.

בקשות אלו מתקבלות בתדירות גבוהה יותר, בפרט כאשר עו”ד פלילי מקצועי ומנוסה מנסח את הבקשה.

מדוע יש צורך בכלל במחיקת הרישום הפלילי או המשטרתי? על מנת שזה לא ימנע מבעל הרישום להתקבל לכל עבודה או לימודים שיחפוץ בהם, להוציא ויזה לחו”ל וכדומה. יתרה מזאת, לא אחת חשים בעלי רישום משטרתי או פלילי כי זה עומד להם לרועץ מבחינה חברתית.

עילות הסגירה של תיק חקירה

כל תיק חקירה שנפתח על ידי המשטרה אך לא מבשיל לכדי כתב אישום, ייסגר. היחידה החוקרת צריכה להחליט מהי עילת הסגירה של התיק  והחלטה זו תקבע למעשה האם יוותר רישום משטרתי לנחקר מן החקירה או אם לאו.

ישנן שלוש עילות סגירה אפשריות לתיק חקירה:

  • העדר עניין לציבור.
  • חוסר בראיות.
  • העדר אשמה.

בכל מצב בו החליטה המשטרה לסגור את התיק בשתי העילות הראשונות, נותר לנחקר רישום משטרתי. אולם, כאשר עילת הסגירה הנה העדר אשמה, לא יופיע כל רישום מן החקירה. על כן, מחיקת רישום משטרתי נעשית באמצעות שינוי עילת הסגירה של התיק מהעדר עניין לציבור/חוסר בראיות להעדר אשמה. על מנת להגדיל את הסיכוי כי בקשה זו תתקבל, רצוי מאוד למסור את הטיפול בעניין אל עו”ד פלילי.

מחיקת רישום משטרתי

על פניו, ניתן היה לשער כי עילת הסגירה של תיק חקירה, נקבעת על פי נסיבות העניין, אולם לא אחת, בדיקה של עו”ד פלילי מגלה כי הראיות שבידי המשטרה, או העדרן, מצביעות על העדר אשמה, אך למרות זאת התיק נסגר בעילה שונה ונותר לנחקר אפוא רישום משטרתי.

כמו כן, ישנם מקרים אשר נסיבות אחרות מצדיקות את שינוי עילת הסגירה של התיק כגון: חלוף הזמן מפתיחת תיק החקירה או גילו של הנחקר.

תפקידו של עו”ד פלילי הוא לבחון את נסיבות המקרה לעומקן ולהציג בפני המשטרה את הטיעונים המתאימים לכך כי יש מקום לשנות את עילת הסגירה של התיק להעדר אשמה ולהביא אפוא למחיקת הרישום המשטרתי.

ראה בנושא זה: הנחיות פרקליט המדינה. הנחיה מספר 1.1 – אי פתיחה בחקירה או סגירת תיק בעילת “נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה/להעמדה לדין”. www.justice.gov.il, 2019.

פנו אל עו”ד פלילי

לרישום המשטרתי יכולות להיות השלכות שליליות על חייו של בעל הרישום ולכן, מומלץ לנסות לפעול למחיקתו. כאמור מעלה, הדבר נעשה באמצעות הגשת בקשה בכתב למשטרה, לשינוי עילת הסגירה של התיק.

מבחינה פרוצדוראלית, אין מניעה כי בעל הרישום יגיש את הבקשה בעצמו, אך המציאות מלמדת כי סיוע של עו”ד פלילי, מגדיל באופן משמעותי מאוד את הסיכוי לקבלתה של הבקשה.

לעורך הדין הידע המשפטי והניסיון המקצועי בתחום, כך שיידע הוא אלו נימוקים להציג אלו אסמכתאות לצרף, על מנת להביא לתוצאה המיוחלת של מחיקת רישום משטרתי.

עורכי דין מומלצים בתחום