עו”ד פלילי | הגנות פליליות | סוגי הגנות בבית משפט

הגנות פליליות

עורך דין מומלץ

אין ספק כי ההתנהלות בהליך הפלילי לבד היא קשה ואף עלולה לעלות לנאשם בעונש מאסר ארוך מאחורי סורג ובריח. עורך דין פלילי מומלץ דואג לאינטרסים המשפטיים של הנאשם והחשוד בתיק פלילי. לעורך דין פלילי מנוסה יש את הידע הנדרש להציל נאשם ולהעלות ספק סביר בבית המשפט לפני שהשופט יכריע בתיק.

כאשר אדם מבצע פשע, ישנם מצבים בהם הוא אינו אחראי לאישומים פליליים, וישנן הגנות במשפט הפלילי העומדות לרשותו. עו”ד פלילי מנוסה מכיר חריגים והגנות מוכרות לעבירות פליליות בהתאם לעבירה; בעוד שהחוק מכיר בכך שבוצעה עבירה, עורך הדין יטען לפטור מהרשעה פלילית הקבועה בחוק בשל נסיבות או הצדקות או ערכים החשובים לחברה יותר מהרשעה ובית המשפט עשוי לזכות את הנאשם על אף ביצוע עבירה חמורה . כך, למשל, ישנה הגנה לאדם שפעל מתוך הגנה עצמית פרובוקציה או חוסר שליטה במעשיו.

בתחום המשפט הפלילי, ישנם מגוון תנאים אשר נוטים לשלול יסודות של פשע (במיוחד מרכיב הכוונה), אלו טענות הגנה בסיסיות. התווית עשויה להתאים בתחומי שיפוט שבהם ניתן להטיל על הנאשם נטל כלשהו בפני בית דין. עם זאת, בישראל הנטל להוכיח פשע מוטל על התביעה, שגם חייבת להוכיח את ההיעדרות של ההגנות הללו, במסגרת כתב האישום. הגנות פליליות עשויות לספק זיכוי חלקי או מוחלט ופטור מעונש.

סוגי הגנות בבית משפט

אי שפיות
אי שפיות או הפרעה נפשית, עלולים לשלול את הכוונה של כל פשע, אם כי הוא נוגע רק לפשעים שיש בהם רכיב כוונה. מגוון כללים קודמו כדי להגדיר מה בדיוק מהווה אי שפיות פלילית. ההגדרות הנפוצות ביותר כוללות או חוסר הבנה של שחקן לגבי הפסול של ההתנהגות הפוגעת, או חוסר יכולתו של השחקן להתאים את ההתנהגות לחוק. אם מצליחים להכריז על “לא אשמים בשל אי שפיות”, אז התוצאה לעיתים קרובות היא טיפול בבית חולים לחולי נפש, אם כי חלק מתחומי השיפוט מספקים לסמכות הגזרה גמישות. כפי שתואר עוד במאמרים הזמינים באינטרנט.

בישראל אדם חסר יכולת להבין מה הוא עושה או את פסול מעשיו (סעיף 34ח לחוק העונשין) לא יישא באחריות פלילית אם לא היה שפוי נפשית בזמן המעשה. חשוב לציין כי הגנת ‘שפיות’ שונה מהגנת ‘חוסר שליטה’ שבה הנאשם נחשב כשפוי בהעדר רצון – ויזוכה על פי חוק, בעוד שהגנת ‘אי שפיות’ מחייבת כי הנאשם יאושפז בשל מחלת נפש.

היעדר שליטה
מעשה שבוצע ללא שליטה על תנועות גופניות, כגון: כפייה, תגובה רפלקסיבית, שינה, אוטומטיזם או היפנוזה, לא יהווה עילה להרשעה בדין לפי חוק העונשין.
היעדר שליטה הוא מצב בו השרירים פועלים ללא כל שליטה של המוח, או עם חוסר הכרה. אדם עלול לחלות בפתאומיות, למצב כמו חלום כתוצאה מלחץ פוסט טראומטי, או אפילו “להיות מותקף על ידי נחיל של דבורים” ולהיכנס לדחף בלתי נשלט. עם זאת, כדי להיות מסווג כ”חסר שליטה” פירושו חייב להיות חוסר מוחלט של שליטה מרצון, שאינו כולל אובדן הכרה חלקי כתוצאה מנהיגה ממושכת מדי. כאשר ההתחלה של אובדן שליטה גופנית הייתה ראויה לאשמה, למשל, תוצאה של שימוש מרצון בסמים, היא עשויה להוות הגנה רק לפשעי כוונה ספציפיים.

דוגמאות לכך יהיו פרובוקציה, שכרות ומחלת נפש, פרובוקציה פירושה שהקורבן התגרה בנאשם בהתנהגות בלתי חוקית, לכן, הנאשם איבד שליטה עצמית ותקף את הקורבן. לכן, עורך דין פלילי יטען שהקורבן לא היה צריך לומר או לעשות פעולות לא חוקיות מסוימות שיגרמו למישהו לאבד שליטה עצמית. שכרות היא המקום בו הנאשם לא היה מודע למעשיהם עקב היותו תחת השפעת סמים מסוימים או משקאות אלכוהוליים. לכן, עורך דין פלילי עשוי לטעון תיק טוב, תלוי במה נעשה שימוש ואם היה צד. מחלת נפש היא המקום בו לנאשם יש מצב נפשי מסוים שגורם לו להיות חסר יכולת להבין נכון ורע. מקרה טוב יהיה דמנציה, סכיזופרניה וכו’.

שכרות

בתחומי שיפוט מסוימים, שכרות עלולה לשלול כוונה ספציפית, סוג מסוים של התנהגות גברית חל רק על פשעים מסוימים. לדוגמה, היעדר כוונה ספציפית עשוי להפחית רצח להריגה. למרות זאת, שיכרון מרצון יספק לעתים קרובות כוונה בסיסית, למשל, הכוונה הנדרשת להריגה. מאידך, שיכרון בלתי רצוני, למשל על ידי אגרוף שהודבק באופן בלתי צפוי באלכוהול, עלול להוביל לא להסיק כוונה בסיסית.

כאשר הנאשם נכנס למצב שכירות מבלי שהוא מודע לכך, השכרה משמשת כהגנה כתוצאה משכרות, שיכולה לכלול כל מצב של חוסר הכרה הנגרם מצריכת אלכוהול או סמים. עבירה שבוצעה בהיותו שיכור, בדרך כלל צפויה להחמיר את מצבו המשפטי של הנאשם, וכן לסייע לתביעה להוכיח מרכיב נפשי, ובכך להפוך סעיף שכירות ל”הגנה וירטואלית”.

עם זאת, באופן קפדני, ניתן לטעון כי שכרון חושים אינו הגנה, אלא הכחשה של הכוונה; ההבדל העיקרי הוא שהגנה מקבלת את ה- mens rea ו- actus reus של עבירה. עם שכרות, אין קבלה של עצם העבירה. בעבירות של כוונה בסיסית, המעשה עצמו הוא פלילי. כל מה שצריך הוא הכוונה לעשות את המעשה. ניתן אפוא להסיק שקיימת כוונה כזו בקלות יחסית; כאשר אדם שיכור אינו אוטומט – עדיין יש שליטה על מעשיו. לכן, שכרון חושים רק לעתים נדירות (אם בכלל) ימנע את תחושת הגברשל פשעים של כוונה בסיסית. מתוך כוונה ספציפית, אופי המעשה מופלל, שכן המעשה עצמו הוא לרוב חף מפשע מבחינה אובייקטיבית.

ניכוס של רכוש עשוי להיות תמים לחלוטין, אך כאשר מנכסים אותו בכוונה לשלול לצמיתות את הבעלים שלו, זו עשויה להיות עבירת גניבה. הרבה יותר קשה להוכיח זאת מעבר לכל ספק סביר, שכן אדם שיכור עלול להפעיל שליטה על מעשיו אך לרוב יחסר לו הבנה של הנעשה – ללא הבנה זו לא ניתן להוכיח את הכוונה הנדרשת. לכן, על אף שמפתה לחשוב על שכרות כהגנה, נכון יותר לראות זאת כהכחשה של ה- mens rea של עבירה – במקום שבו ה- mens rea או actus reus לא מוכחים, אין צורך בהגנות.

טעות בעובדה

(סעיף 34 יח לחוק העונשין) מי שעובר פשע המבוסס על מצב עניינים שאינו קיים לא יישא באחריות אלא במידה שהיתה אחראית לו היה המצב כפי שדמיין אותו. . אדם המבצע פשע כתוצאה מטעות כנה לגבי מצב עובדתי מצופה לראות את מעשהו לאור טעותו, ולשפוט על פי המציאות המדומה, ולא המציאות האובייקטיבית האמיתית.

“עשיתי טעות” היא הגנה במקרים מסוימים אם הטעות נוגעת לעובדה והיא אמיתית. ההגנה משמשת לרוב בשילוב עם הגנה אחרת, כאשר הטעות הביאה את הנאשם להאמין שמעשיו מוצדקים במסגרת ההגנה השנייה. לדוגמה, אישום בתקיפת שוטר עשוי להישלל בשל טעות עובדתית אמיתית (ואולי סבירה) שלפיה מי שהנאשם תקף היה עבריין ולא שוטר, ובכך לאפשר הגנה על שימוש בכוח למניעת אלים. פשע (בדרך כלל חלק מהגנה עצמית/הגנה על אדם).

זאת ועוד, הכלל הנ”ל חל על עבירות בהן נדרש היסוד הנפשי של רשלנות, ובלבד שהטעות הייתה סבירה. גם עבירת אחריות קפידה מכוסה בכללים אלו.

טעות במצב משפטי
ככלל, הדין הפלילי אינו מכיר בטענה כי אדם העמיד פנים כי מעשהו אינו אסור מחמת טעות בדבר קיומו של איסור פלילי או על הבנת אותו איסור כהגנה פלילית במשפט הפלילי. חשוב לציין כי לפי סעיף 34 יט לחוק העונשין, החוק נותן הגנה לטעויות במצבים משפטיים כאשר הטעות בדבר קיומו של איסור פלילי, או הבנתו את האיסור, הייתה בלתי נמנעת באופן סביר (למשל, טעות באיסור).

קיימת אפשרות שלא הייתה כוונה פלילית מצד הפרט שביצע את המעשה הפלילי בתחום של מורכבות משפטית כאשר הסתמך על חוות דעת של מומחה בתחום, כגון עורך דין פלילי או רואה חשבון, מה שהופך את חשוד בהגנת הסתמכות. יש חשיבות מכרעת לכך שהמומחה יקבל את כל העובדות הרלוונטיות לתיק בו התבקש על מנת להיות זכאי להגנה זו, וכי המומחה ימסור את חוות דעתו בכתב. אם היו לנאשם אמצעים אחרים להבטחת לגיטימיות מעשהו, כגון בקשה להחלטה מקדמית, והוא לא נקט בדרכים אלו, אזי חוות דעת זו לא תועיל.

צורך/ מניעת פגיעה

תיאוריה כוללת של הגנות פליליות היא דוקטרינת ההכרח. ככלל, מעשה פלילי יכול להיות מוצדק אם יש צורך למנוע פגיעה צפויה וגדולה מהנזק שיצר המעשה. למשל, הסגת גבול מוצדקת בדרך כלל אם הנאשם הסיג גבול רק כדי, למשל, לנסות באופן מיידי לכבות שריפה בנכס, או לחלץ אדם טובע בבריכה בנכס. ההרס או המוות שנגרמו עקב שמירה על החוק ולא הסגת גבול היו גדולים בהרבה מהנזק שנגרם מהסגת גבול. באופן דומה, רוב החוקים האוסרים על פריקת נשק חםבציבור מכילים חריג לשימוש חירום או הגנתי. ההכרח מהווה בדרך כלל בסיס להגנות רבות אחרות ולטובתן, כגון כושר תפקיד, חובה משפטית והגנה עצמית.

צידוק
לפי סעיף 34 יג לחוק העונשין, הגנת צידוק הופכת את המעשה הפלילי לבלתי חוקי אם הוא תואם נורמה משפטית, ממלא אחר הוראת רשות מוסמכת או משקף נורמה חברתית מקובלת.
הגנה זו זמינה בדרך כלל לעובדי ציבור ולמגיבים ראשונים, כגון שוטרים, כבאים, לוחמי אש, וכו’. בדרך כלל היא מגנה על המגיב הראשון מאחריות לפעולות פליליות אחרת שעל המשיב הראשון לבצע כסוכן ממונה של תחום השיפוט בשטח השיפוט. מהלך והיקף תפקידיהם. למשל, חובש שנכנס בכוח לבית או לבניין כמענה לקריאת חירום לא יכול להיות מואשם בפריצה. שופט שדן אדם למות על פשע לא יכול להיות מואשם בניסיון רצח אם המורשע יזוכה מאוחר יותר. הגנה כזו מוגבלת בדרך כלל לפעולות הנדרשות במהלך ובהיקף העסקה, ואין בה כדי למנוע רשלנות חמורה או כוונת זדון.

במילים אחרות, מדובר בהתנהגות המהווה עבירה פלילית, אך עם זאת יש לה ערך חיובי לחברה שכן היא מתרחשת בנסיבות בהן ערך חברתי אחר מקבל עדיפות על פני העמדה לדין.

הגנת הצורך

לא ניתן להאשים אדם באחריות פלילית למעשה שהיה הכרחי באופן מיידי להצלת חיים, חירות, גופו או רכוש, בין שלו ובין אחרים, מסכנה מוחשית של פגיעה חמורה (סעיף 34יא לחוק העונשין). הגנה זו יכולה לחול גם על אזרחים שאינם נושאים בתפקיד אך מי שמבקש את עזרתם, כגון שוטר. אדם אשר עד לעבריין נרדף על ידי שוטרים שצועקים “עצרו את האיש הזה!”, ומבצע פגיעה בפושע, אינו יכול להיות מואשם בתקיפה או לתביעה בגין חבלה גופנית. חוקי “שומרוני טוב” מעניקים בדרך כלל חסינות בהליכים אזרחיים ופליליים לאנשים אשר, בתום לב, גורמים פציעה תוך ניסיון לעזור לאדם במצוקה, תוך הגנה על אנשים כאלה גם במקרים בהם נגרם נזק גדול יותר מהפעולה ממה שהיה קורה אחרת..

פרט למקרים של תקיפות בלתי חוקיות המכוסות ב’הגנה עצמית’, המצב הבסיסי ב’הגנה על הצורך’ הוא מצב של סכנה מוחשית של פציעה חמורה. על מנת להיות זכאי להגנה, יש לשלול דרך פעולה סבירה אחרת, כגון התקשרות לשירותי חירום, אשר נוגדת את עקרון ההגנה על הצורך.

גיל אחריות פלילית
חוק העונשין קובע כי אדם מתחת לגיל 12 אינו אחראי פלילית למעשה שביצע. אמירה זו עולה בקנה אחד עם הדעה לפיה ילד אינו יכול לתפוס את מלוא משמעות העבירה או את מלוא משמעות התנהגותו. גם אם קטין מעל גיל 12 נושא באחריות פלילית, הטיפול בו במסגרת ההליך הפלילי בישראל כפוף לחוק הנוער (טיפול והשגחה), המאפשר לבית המשפט לתת הנחיות לטיפול, השגחתו, חינוכו ושיקומו..

הגנה עצמית

הגנה עצמית היא, באופן כללי, פעולה סבירה כלשהי הננקטת בהגנה על העצמי. מעשה שנעשה מתוך הגנה עצמית לרוב אינו פשע כלל; לא יוטל עונש. כדי להעפיל, כל כוח הגנה חייב להיות פרופורציונלי לאיום. שימוש בנשק חם בתגובה לאיום לא קטלני הוא דוגמה טיפוסית לכוח לא פרופורציונלי; עם זאת, החלטות כאלה תלויות במצב ובחוק החל, ולפיכך המצב לדוגמה יכול בנסיבות מסוימות להיות בר הגנה, בדרך כלל בגלל חזקה מתוחכמת שנועדה למנוע שלילה בלתי צודקת של הגנה זו על ידי השופט.

ככלל, המחוקק מקבל את טענת ההגנה העצמית. על פי תביעה זו, אדם לא יישא באחריות פלילית למעשה שהיה נחוץ לאלתר להדוף תקיפה בלתי חוקית שהיווה סיכון מוחשי לחייו, לחירותו, לגופו או לרכושו של האדם; אולם אדם אינו פועל מתוך הגנה עצמית כאשר התנהגותו הפסולה הביאה לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את האפשרות שיתפתחו דברים (סעיף 34י לחוק העונשין).

בסעיף 34י1 לחוק העונשין, הגנת הבית מוגדרת כמקרה פרטי של הגנה עצמית. החוק תוקן בשנת 2008, והרחיב מעבר להגנה עצמית ומחייב שש דרישות מצטברות לחול.ישנם שישה תנאים מצטברים להחלת ההגנה, לפי פרשת דרומי

כפיה
הגנת הצורך, פטור אדם מאחריות פלילית על מעשה שנצטווה לעשות, תוך איום בגרימת פגיעה חמורה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, בין שלו ובין של מישהו אחר (סעיף 34ב לחוק העונשין).
מי שנמצא “תחת כפייה” נאלץ לבצע מעשה בלתי חוקי. כפייה יכולה להוות הגנה בתחומי שיפוט רבים, אם כי לא עבור פשעי הרצח החמורים ביותר, ניסיון רצח, בהיותו מסייע לרצח ובמדינות רבות, בגידה. הכפייה חייבת להיות כרוכה באיום של סכנת מוות קרובה או פציעה חמורה, לפעול במוחו של הנאשם ולהשתלט על רצונו. איומים על אנשים שלישיים עשויים להיות כשירים. על הנאשם להאמין באופן סביר לאיום, ואין הגנה אם “אדם מפוכח בעל תקיפות סבירה, חולק את מאפייני הנאשם” היה מגיב אחרת. גיל, הריון, מוגבלות פיזית, מחלת נפש, מיניות נחשבו, אם כי אינטליגנציה בסיסית נדחתה כקריטריון.

אדם שביצע את העבירה בכפייה, תוך שבירת כוח התנגדותו המנטלית, מוגן בחוק זה, שכן עמד בפני דילמה קשה האם להיענות לדרישה או להסתכן במימוש האיום המוחשי על עצמו אם יסרב. כאשר חופש הבחירה מצטמצם לשתי ברירות בלבד: כניעה לדרישה והתמודדות עם האיום ולקיחת סיכון בביצוע האיום שעלול לפגוע קשות באדם שאליו מופנה האיום – תחול הגנה.

אסור שהנאשם ויתר על דרך מילוט בטוחה. הכפייה הייתה בוודאי הוראה לעשות משהו ספציפי, כך שלא ניתן לאיים על אדם בפגיעה להחזיר כסף ואז לבחור לשדוד בנק כדי להחזירו. אם אדם מעמיד את עצמו בעמדה שבה הוא עלול להיות מאוים, כפייה עשויה להיות לא הגנה בת קיימא.

ביצוע בלתי אפשרי
הגנה מפני אי – אפשרות לבצע פשע היא הגנה פלילית המשמשת מדי פעם כאשר נאשם מואשם בניסיון פלילי שנכשל רק בגלל שהפשע היה בלתי אפשרי מבחינה עובדתית או משפטית לביצוע.

הסכמה

הסכמה יכולה להוות הגנה מלאה או חלקית לסוגים מסוימים של פשעים. זה נוטה להיות הגנה מוחלטת אם לא נגרם נזק קבוע, וחוץ מזה עשוי להיות הגנה חלקית. דוגמה לכך היא ההגנה הגסה על רצח ביחסי מין או ספורט מסוכן.

זוטי דברים
אדם לא יישא באחריות פלילית למעשה אם לאור טיבו, נסיבותיו, תוצאותיו והאינטרס הציבורי, המעשה הוא קל ערך או טריוויאלי (סעיף 34 יג לחוק העונשין).
עם זאת, יש להבין כי לא ניתן להפעיל הגנה זו לגבי עבירות שהמחוקק מלכתחילה קבע שהן אינן חמורות, אלא יש לבחון את המעשה שביצע העבריין על מנת לקבוע את רמת חומרת העבירה. אם המעשה מוערך מתחת לרמת החומרה המינימלית – ניתן להפעיל את ההגנה.

 

האם עלי לשכור עורך דין פלילי כעת או להמתין?
הגנה פלילית

זוהי שאלה הנשאלת לעתים קרובות על ידי לקוחות כאשר מחפשים לשכור עורך דין פלילי עבור קרוב משפחה, חבר או עבור עצמם. ככל שעורך דין מצוות ג’אסטיס יוכל להופיע מוקדם יותר בתיק פלילי, כך גדל הסיכוי שהתוצאות יהיו חיוביות עבור מי שהואשם בעבירה חמורה.

מכיוון שעורכי דין מהמשרד שלנו ייצגו לקוחות כמעט מכל הערים הגדולות בישראל, יש לנו קשר טוב עם רבים מהתובעים ברחבי המדינה, במיוחד תובעים בערים הגדולות.

קיום עורך דין בצוות שלך שיש לו מערכת יחסים טובה עם תובע יכול לגרום לכך שלא יוגשו כתבי אישום. במקרה שהוגשו כתבי אישום, עורך דין טוב יכול לטעון לביטול מוקדם של האישומים, או, לכל הפחות, הזדמנות לקבל ערכת ערבות זולה שתסייע להבטיח שחרור מהיר מהכלא.

לאחר שאדם נעצר בגין עבירה חמורה, הדיון הראשון בפני שופט יתקיים בדרך כלל תוך 48 שעות. באותו דיון תיקבע קביעת סיבה להארכת מעצר ותיקבע ערובה. החזקה של עורך דין לפני ההופעה הראשונה בבית המשפט מספקת הזדמנות לטעון כי אין למדינה עילה סבירה לעצור את הנאשם. במקרה שהטיעון יצליח, בית המשפט יורה על שחרורו המיידי של הנאשם.

גם אם הטיעון נגד סיבה להארכת מעצר לא מצליח, קיום עורך דין בדיון הראשון בבית המשפט יכול לעזור להבטיח שכל ערבות שנקבעה על ידי בית המשפט תהיה סבירה.

עורך דין בצוות ג’אסטיס גם עוזר להבטיח שסכום הערבות שנקבע הוא משהו סביר. במשרדנו, לאחר שנתקבל לעבודה, אנו פונים מיד לתובע כדי לראות אם נוכל להסכים על סכום ערבות שלקוח יכול להרשות לעצמו. אם התובע והסנגור מסכימים באשר לסכום הערבות הראוי, השופט נוהג להטיל את הערבות המומלצת.

בנוסף לוויכוח על סכום הערבות הראוי, נוכחות עורך דין פלילי בדיון הראשון מספק גם הזדמנות לשכנע את השופט שלא יוטלו הגבלות נסיעה מחוץ למדינת ישראל.

כדוגמה, כמה שופטים בישראל מטילים תנאי על ערבות המגבילה את יכולתו של הנאשם לנסוע מחוץ למדינת ישראל. מכיוון שרבים מלקוחותינו מתגוררים מחוץ למדינת ישראל, חשוב שעו”ד פלילי יספק חריגים עבור הלקוחות שלנו שיורשו לצאת מישראל.

עורכי דין מומלצים בתחום