מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים

כאשר מוגש כנגד אדם כתב אישום בגין עבירה פלילית, רשאים התובע/ת לבקש את מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים. אם בית המשפט יקבל את הבקשה, יישאר הנאשם במעצר לאורך כל תקופת המשפט. על מנת למנוע מצב זה הפוגע מאוד בנאשם, אשר טרם הורשע בעבירה כלשהי, עליו להיות מיוצג על ידי עו”ד פלילי.

עורך דין מומלץ

מעצר עד תום ההליכים

במקרים רבים בהם מוגש כתב אישום פלילי, מגישה התביעה במקביל בקשה של מעצר עד תום ההליכים ואם זו תתקבל, הנאשם יישאר במעצר עד הכרעת הדין. בשל העובדה כי משפט פלילי יכול להימשך זמן רב, מעצר עד תום ההליכים עלול להיות ממושך וזאת, בטרם הורשע הנאשם בעבירה המיוחסת לו. מלבד הפגיעה החמורה בחופש התנועה ובזכות החירות, מעצר עד תום ההליכים פוגע גם בפרנסתו של הנאשם שהרי אינו יכול לעבוד לאורך כל תקופת המשפט ולצד זאת נגרמת עוגמת נפש רבה לו ולבני משפחתו. משכך, זקוק הנאשם לשירותיו של עו”ד פלילי מקצועי ומנוסה, אשר ייצגו בדיון המעצר ויפעל לשחרור הנאשם.

לעניין זה נציין, כי אף אם בית המשפט החליט לקבל את בקשת התביעה, עו”ד פלילי יכול להגיש בקשה לעיון חוזר או להגיש ערר על ההחלטה. במקרה שבו לא ניתן למנוע מעצר עד תום ההליכים, ידאג עו”ד פלילי לשמירת המגבלות על תקופת המעצר אשר מובילות לא אחת לשחרור הנאשם. לדוגמא, על פי החוק, אם משפטו של נאשם לא התחיל תוך 30 יום ממועד הגשת כתב אישום, הנאשם ישוחרר ממעצר.

מעצר לצרכי חקירה

כאמור, מעצר עד תום ההליכים עומד על הפרק רק לאחר הגשת כתב אישום. אולם, בהליך הפלילי, נעשה שימוש רב בכלי המעצר עוד בטרם ההחלטה על העמדה לדין. מדובר במעצרים לצרכי חקירה כאשר ראשית ישנו המעצר הראשוני של החשוד: המשטרה רשאית לעצור אדם החשוד בעבירה למשך 24 שעות וזאת ללא צורך בקבלת צו שופט. לאחר פרק זמן זה, אם ברצונה של המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד, עליה לפנות אל בית המשפט בבקשה להארכת מעצר הנקרא מעצר ימים. המשטרה רשאית להגיש מספר בקשות להארכות מעצר, כאשר סך הכל ניתן להחזיק את החשוד במעצר תקופה של 30 ימים רצופים.

על מנת למנוע את המשך מעצרו של החשוד, עליו להיות מיוצג על ידי עו”ד פלילי, אשר יציג בפני בית המשפט נימוקים מדוע אין הצדקה להמשך מעצר. לעניין זה נסביר כי הייצוג המשפטי כבר בשלב זה הוא קריטי, היות שעורך הדין פועל לא רק לשחרורו של החשוד ממעצר, אלא גם לסגירת התיק ללא הגשת כתב אישום.

פנייה אל עו”ד פלילי

בכל הליך מעצר, זקוק החשוד או הנאשם לייצוג של עו”ד פלילי, על מנת למנוע את המשך המעצר ולהביא לשחרורו. קל וחומר כאשר מדובר על מעצר עד תום ההליכים, המהווה את הפגיעה החמורה ביותר, היות שמדובר במעצר ממושך, עוד בטרם הורשע הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום. ויודגש, הפנייה לקבלת ייצוג משפטי, טוב שתיעשה כבר בשלב הראשוני ביותר, עם זימון החשוד לחקירה, משום שהתנהלותו של החשוד בחקירה תשפיע מאוד על המשך ההליכים.

לא אחת, כאשר החשוד מיוצג בשלב זה ומקבל ייעוץ משפטי, ייסגר תיק החקירה ללא כתב אישום. כמו כן, כאמור מעלה, ישנם מעצרים לצרכי חקירה כגון מעצר ימים ועל מנת למנוע את המשך מעצרו של החשוד לאורך תקופת החקירה של המשטרה, זקוק הוא לייצוגו של עו”ד פלילי. היה ומוגש כתב אישום, עו”ד פלילי יטפל לא רק בבקשות המעצר, אלא יחתור להסדר טיעון מקל עבור הנאשם, או ינהל את המשפט הפלילי אם סבר כי יש סיכוי טוב לזיכוי הנאשם מן העבירה.

עורכי דין מומלצים בתחום