סחר בסמים | עבירת סחר בסמים

כל פעולה מסחרית המערבת סם אסור, מהווה עבירה של סחר בסמים, אשר דינה הוא מאסר של עד 20 שנה. בנוסף לכך, אדם המורשע בעבירה זו, חשוף לסנקציה של חילוט רכוש וקנסות כספיים גבוהים. על כן, בעת חשד או מעצר בגין סחר בסמים, יש לפנות באופן מיידי אל עו”ד פלילי אשר יעניק הגנה משפטית מלאה.

עורך דין מומלץ

מהו סחר בסמים?

פקודת הסמים המסוכנים קובעת כי אדם לא יסחר בסם מסוכן, לא ייצא או ייבא אותו, לא יקל על פעולות אלו וכן לא יבצע “שום עסקה אחרת”. זוהי לשון רחבה מאוד, אשר משמעותה כי למעשה כל פעולה בעלת אופן מסחרי המערבת סם אסור, יכולה להיחשב כעבירה של סחר. לעניין זה יצוין, כי המחוקק אינו מחייב הוכחה של קבלת תמורה בגין העסקה, אולם על התביעה המבקשת להגיש כתב אישום, יהיה להוכיח כוונה פלילית וכן להראות כי כמות הסם בה מדובר היא מעל הכמות המוגדרת בפקודה לצורך שימוש עצמי. זאת משום שהחזקת סם לצריכה עצמית היא עבירה נפרדת שדינה הוא עד 3 שנות מאסר בלבד.

רמת הענישה

אין ספק כי הענישה בגין סחר בסמים היא מהחמורה ביותר בדין הפלילי, כאשר בית המשפט רשאי לגזור על הנאשם עד כ20 שנות מאסר וכן עונשים נוספים כגון חילוט הרכוש. מדוע קבע המחוקק ענישה כה חמורה בגין עבירה זו? בשל השפעותיה השליליות על החברה. סחר בסמים היא עבירה המובילה במקרים רבים לפעילות פלילית נוספת, לרבות עבירות רכוש ועבירות אלימות. כמו כן, מהווה עבירה זו לא אחת מימון לפעילותם של ארגוני פשיעה. בשל חומרת הענישה של עבירה זו, ישנה חשיבות עליונה לקבלת ייצוג משפטי של עו”ד פלילי, אשר יעשה כל שניתן כדי להקטין את הנזק מההליך הפלילי כגון הפחתת האישום לשימוש עצמי בסם או חתימה על הסדר טיעון ללא מאסר בפועל.

שימוש עצמי מול סחר

כאמור מעלה, על מנת להגיש כתב אישום נגד אדם בגין סחר בסמים, יש להוכיח כי כמות הסם  נשוא העסקה איננה כמות המתאימה לשימוש עצמי. במה דברים אמורים? פקודת הסמים המסוכנים, קובעת עבור כל סוג של סם, מהי הכמות המקסימאלית אשר יכול אדם להחזיק ברשותו והדבר ייחשב כהחזקה לשימוש עצמי. כאשר נתפסה כמות גדולה מהרף המקסימאלי, חזקה כי מדובר בהחזקת סמים לצורך סחר. עו”ד פלילי המייצג את החשוד או הנאשם, יפעל לסתירת החזקה, כך שהאישום הרלוונטי אשר יעמוד על הפרק הוא החזקת סמים לשימוש עצמי אשר הענישה המירבית בגינה היא 3 שנות מאסר לעומת עד 20 שנות מאסר בעבירת הסחר.

חשיבותו של הייצוג המשפטי

אין צורך להכביר במילים עד כמה קריטי עבור החשוד בסחר בסמים, לקבל ייעוץ וייצוג משפטי של עו”ד פלילי. ההשלכות של הרשעה בעבירה זו הן מהחמורות שיש ולכן עם קבלת זימון לחקירה או מעצרו של החשוד, עליו לפנות באופן מיידי לקבלת ייצוג. עורך הדין ינסה בראש ובראשונה להפריך את אשמתו של החשוד בעבירה ולחילופין, להציג ראיות לכך כי מדובר בהחזקת סם לשימוש עצמי ולא בעבירה של סחר. כאשר האסטרטגיה המשפטית הזו איננה אפשרית בנסיבות המקרה, מטרתו של עו”ד פלילי תהיה לגבש עסקת טיעון מקלה עם התובע על מנת למנוע עונש מאסר או לקצרו באופן משמעותי. קלות העונש תלויה מטבע הדברים בנסיבות המקרה: באיזה סם מדובר ובאיזו כמות, טיב פעולת הסחר, גילו ומצבו של הנאשם וכיו”ב.

עורכי דין מומלצים בתחום