עו”ד פלילי: ייעוץ ראשוני לנאשם בפלילים

מהו ייעוץ עורך דין פלילי
ייעוץ לקוח ראשוני הוא חלק מהותי מיחסי עו”ד-לקוח, שכן הוא מעניק לעורך הדין הזדמנות להכיר את הנאשם ולהתחיל להבין את העובדות הבסיסיות של התיק.

עורך דין מומלץ

במהלך הייעוץ הראשוני ילמד עורך הדין הפלילי ויתעד מידע קריטי כגון זהות העדים, זהות הנאשמים בתיק, מהות ומיקום הראיות ופרטים הנוגעים לכל הפרה אפשרית של זכויותיו המשפטיות של הנאשם.

מידע זה חיוני לפיתוח אסטרטגיית הגנה מוצלחת ויש להשיגו במהירות האפשרית. פיתוח הגנה טובה על ידי עורך דין פלילי מתרחב מעבר להבנת הגרסה של הלקוח לאירועים שבגינם מואשם.

על עורך הדין הפלילי לנצל את פגישת הייעוץ הראשונית לייעץ לנאשם על זכויותיו המשפטיות, להסביר את הפרמטרים של יחסי עו”ד-לקוח ולדון בהליכים המשפטיים הכרוכים בתיק.

מה זה עורך דין פלילי?

תהליך ייעוץ פלילי
הייעוץ הראשוני מאפשר לעו”ד פלילי ללמוד את גרסת הלקוח הנאשם במילותיו שלו ולהבין כיצד הגיע מידע לרשויות האכיפה. על עורך הדין לעודד את הלקוח למסור נרטיב ללא הפרעה של האירועים הרלוונטיים, ולהישאר רגיש לעובדה שהלקוח עשוי להיות עצבני מכדי לספר את סיפורו לאדם זר בצורה מסודרת או שאינו מספר את כל האמת בייעוץ הראשוני.

שאלות במהלך ייעוץ פלילי

לאחר שהלקוח מסר את הגרסה שלו לאירועים, עורך הדין הפלילי ישאל שאלות המשך כדי לקבל פרטים נוספים.

כיצד עורך דין צריך לנהוג במהלך הייעוץ הראשוני? עורך דין פלילי מומלץ ירגיע את הנאשם על מנת להקל על תקשורת פתוחה ויקפיד על מזעור הסחות דעת בחדר, שמירה על קשר עין, שימוש בשפת גוף תומכת, חזרה על דברי הלקוח, רישום הערות והעלאת שאלות המשך מתאימות.

על עורך הדין להסביר לנאשם כי כל הדיונים שלהם, לרבות הייעוץ הראשוני, הם חסויים ומוגנים בחסיון  עורך דין-לקוח. על עורך דין פלילי מומלץ להורות לנאשם שלא לדבר עם אף אחד אחר על התיק, לרבות נאשמים שותפים, חברים ובני משפחה, בטרם יקבל ייעוץ מלא על התנהלותו. הלקוח בדרך כלל ינהל את רוב הדיבור במהלך הייעוץ הראשוני.

עו”ד פלילי – טיפים לייעוץ
על מנת להעניק את הייצוג המשפטי היעיל ביותר, על עורך הדין הפלילי להיפגש עם הלקוח בהקדם האפשרי לביצוע ייעוץ ראשוני.

על עורך הדין להקפיד להקצות מספיק זמן להשלמת ייעוץ יסודי.

לקראת הייעוץ הראשוני, על העורך הדין הפלילי חובה להכיר את מרכיבי פשעו לכאורה של הנאשם ואת הענישה הנלווית לו.

במידת האפשר, על עורך הדין הפלילי לקבל גם העתקים של כל מסמך רלוונטי כגון צווי מעצר, צווי חיפוש, דוחות משטרה וכל מסמך נוסף הנוגע לאישומים הפליליים. עם זאת חוסר היכולת להשיג מסמכים אלו לפגישה לא אמורה לעכב את הייעוץ. (אם לא ניתן להשיגם לפני הייעוץ הראשוני, יש להשיגם בהקדם האפשרי לאחר הייעוץ.)

מידע חשוב לייעוץ פלילי
במהלך הייעוץ הראשוני על ההעו”ד הפלילי לקבל מהלקוח- הנאשם מידע  בסיסי המאפשר לו כסנגור להכיר את הנאשם, ולהציג את אסטרטגיית ההגנה של עורך הדין.

שם.
כתובת.
מספרי טלפון.
תאריך לידה.
קשרים עם הקהילה (כמה זמן מתגורר בכתובת הנוכחית, יחסי משפחה, סטטוס הגירה (אם רלוונטי)).
גובה, משקל ותכונות זיהוי.
היסטוריית שירות צבאי.
היסטוריה חינוכית
היסטוריית תעסוקה
היסטוריה פלילית
היסטוריה משפחתית
בריאות גופנית ונפשית
צרכים רפואיים מיידיים
מידע ליצירת קשר לשעת חירום

נושאי ייעוץ פלילי
מטרת הייעוץ הראשוני עם הלקוח היא הן לרכוש מידע בנוגע לאירועים הרלוונטיים סביב הפשע הנטען והן לספק ללקוח הנאשם הבנה לגבי ההתקדמות המשפטית הצפויה של התיק.

עורך הדין הפלילי יסקור עם הנאשם מספר נושאים בייעוץ הראשוני, בנוסף לקבלת גרסת הנאשם לאירועים ושמות העדים האפשריים. כמובן, הנושאים שיכוסו יהיו תלויים באופי העבירה שבה מואשם הנאשם (למשל, עבירת סמים לעומת תקיפה פיזית).

פרטים על המעצר
תאריך ושעת המעצר
מיקום המעצר
שם בעלי התפקיד שביצעו את המעצר
הסיבה למעצר שנמסרה
קיום צו מעצר
שם העדים למעצר
שמם של אנשים נוספים שנעצרו עם הלקוח

חיפוש ותפיסה
תאריך ושעת החיפוש
מיקום החיפוש
שם האדם/ים שביצעו חיפוש
פרטים על אופן ביצוע החיפוש
האם הנאשם הסכים לחיפוש
קיום צו חיפוש
ניתנה סיבה לחיפוש
תיאור הפריטים שנתפסו (אם רלוונטי)

מיקום של תפיסת הפריטים
סיבה לתפיסת הפריטים שנמסרה
האם בוצעו בדיקות כלשהן בגופו של הנאשם או בנוזלי גופו
זהות העדים לחיפוש והתפיסה
זהות האנשים הנוספים שנערך עליהם חיפוש

חקירה
תאריך, שעה ומשך החקירה
מיקום החקירה
שם הבעלי התפקיד שניהלו את החקירה
פרטים כיצד החלה החקירה
חומר החקירה
קיום הצהרות מוקלטות כלשהן
מצבו הפיזי והנפשי של הנאשם בעת מתן ההודעה
פרטים על אופן הקלטת ההצהרות
זהות העדים כלשהם לחקירה
זיהוי של אנשים נוספים שנחקרו אף הם
האם הייתה בקשה לייצוג עורך דין

עיכוב/מעצר
תאריך ושעת המעצר
מיקום המעצר
אלימות או איומים
מידע על הקורבן לכאורה (אם יש)
זהות הקורבן
מערכת היחסים עם הקורבן

מידע על הנאשמים השותפים
זהות הנאשמים השותפים
מערכת יחסים עם נאשמים שותפים
מעצר/שחרור של נאשמים שותפים

אישומים פליליים
הבנת האשמות פליליות
הבנה של הגנות אפשריות
אליבי פוטנציאלי
יכולת לשלם ערובה

פעולות המשך
זהות העדים אליהם יש לפנות
זהות הראיות שיש לשמר
ביקור בזירת הפשע

שיחת עו”ד פלילי עם בני משפחתו של הנאשם
בני משפחתו של נאשם יכולים לספק מידע רב ערך שיסייע בהכנת הגנה פלילית מוצלחת. על מנת לקבל את המידע הכי כנה ואמיתי שאפשר, עדיף לראיין בני משפחה בזה אחר זה במקום דיסקרטי מחוץ למשרד עורך הדין הפלילי.

מידע שעל עורך הדין הפלילי לקבל בפגישה עם בני משפחתו של הנאשם.

תיאור קצר של חייו של הנאשם
הבנת אילן היוחסין של הנאשם
קשרי בני המשפחה והנאשם עם הקהילה
ההיסטוריה הרפואית של בני המשפחה והנאשם
היסטוריה תעסוקתית של בני המשפחה והנאשם
הרקע הלימודי של בני המשפחה והנאשם
רישום פלילי של בני משפחה ושל הנאשם

ייעוץ פלילי עם נאשם בעל מוגבלות שכלית
הגנה על לקוח עם צורך מיוחד נפשי או שכלי מציבה בפני עורך הדין שיקולים נוספים. ייעוצים ראשוניים רבים עם נאשמים נכי נפש יתקיימו בבית חולים או במסגרת מוסדית.

בנסיבות כאלה, על עורך הדין הפלילי להקפיד להסביר כי הוא עורך דין ולא חבר בצוות בית החולים. חשוב כי הסנגור יסביר לנאשם עם מוגבלות כי שיחותיהם חסויות ואין לדון בהן עם צוות בית החולים.

לראיות על מוגבלות נפשית חשיבות עליונה לגיבוש האסטרטגיה של עורך הדין הפלילי, שכן ניתן להוכיח באמצעותה כי הנאשם נעדר הכוונה הפלילית לבצע את הפשע הנטען.

בין אם הנאשם מוכר כמוגבל ובין אם לאו, על עורך הדין הפלילי לעקוב מקרוב אחר הנאשם לגילוי סימנים לכך שיש לו מוגבלות נפשית.

כמו כן, על עוה”ד הפלילי לחפש מידע הקשור למוגבלות נפשית אפשרית באמצעות שיחות עם בני משפחתו של הנאשם. ככל הנראה עורך הדין הפלילי ירצה לפנות לחוות דעת מומחה כדי להעריך את מצבו הנפשי של הנאשם ולסייע בגיבוש אסטרטגיית ההגנה היעילה ביותר.

ייעוץ פלילי עם נאשם קטין
נאשם צעיר מציב בפני עורך הדין הפלילי גם שורה של אתגרים, כאשר אחד החשובים בהם הוא ניגוד העניינים הפוטנציאלי בין ההורה לנאשם הצעיר.

כדי למנוע סיבוכים אפשריים, בתחילת הייעוץ על עורך הדין להבהיר כי הוא מייצג את הילד וכי במקרה של מחלוקת בין ההורה לילד, על עורך הדין לפעול בשמו של הילד, ולא ההורה.

כמו כן, על עורך הדין הפלילי לשקול האם על ההורה להישאר בחדר לייעוץ הפלילי או לא. כדי לשמור על חסיון עורך דין-לקוח, יתכן ועורך הדין הפלילי ירצה לערוך ייעוץ ראשוני של נאשם צעיר ללא נוכחות הורה של הנאשם.

עם זאת, שיקולים נוספים כגון גילו של הצעיר, מצבו הנפשי, והעדפה מוצהרת עשויה לעודד את נוכחותו של ההורה בייעוץ, למרות הפשרה הפוטנציאלית של זכויותיו.

הסנגור הפלילי צריך להיות רגיש לצרכים הייחודיים של הילד הנאשם, שעלול להיות עצבני וחרד בייעוץ ראשוני עם לקוח מאשר נאשם בוגר.

נאשמים קטינים עשויים להזדקק לעוד שאלות והסברים נוספים על התהליך.

עו”ד פלילי צריך לוודא שהנאשם הצעיר מבין את כל מה שנדון בייעוץ הפלילי ועליו לסיים את הייעוץ רק לאחר מתן הזדמנות לצעיר לשאול שאלות.

טפסי ייעוץ עם לקוח להורדה

שאלון רקע ללקוח (עברית)

שאלון רקע ללקוח (רוסית)
שאלון רקע ללקוח (אנגלית)
שאלון רקע ללקוח (צרפתית)
שאלון רקע ללקוח (ערבית)

עורכי דין מומלצים בתחום