עורך דין חותם על ייפוי כוח מתמשך

באפריל 2017 נכנסה לתוקפה רפורמה חשובה בתחום הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – ייפוי כוח מתמשך, אשר נוצר במסגרת תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב 1962. במסגרת הרפורמה ניתן לערוך ייפוי כוח באמצעותו יכול כל אדם להחליט מראש, בראש צלול ודעה צלולה, מי ידאג לו בעתיד. המשמעות היא, שכל אדם יכול להחליט מראש מי ידאג לו כאשר לא יוכל לעשות זאת בעצמו. עד לרפורמה החשובה הזו, ניתן היה למנות אפוטרופוס רק לאחר שאדם איבד את כשירותו. בשונה ממינוי אפוטרופוס, הסדר זה אינו דורש פנייה לבית המשפט, אלא לעורך דין בלבד. באמצעות ייפוי כוח מתמשך ניתן לבחור מי יופקד על עניינינו וזכויותינו כאשר לא נוכל לעשות זאת עבור עצמנו. לטובת העניין, יש לפנות לעורך דין אשר עבר הכשרה ייעודית בנושא, שיינסח עבורנו את המסמך. 

עורך דין מומלץ

מסמך משפטי, באמצעותו כל אדם בן 18 ומעלה בעל כשירות משפטית, יכול לקבוע בעת היותו בריא וצלול, מי יטפל בענייניו כאשר ייבצר ממנו לעשות כן, בשל מגבלה פיזית או נפשית. 

אילו סוגי ייפוי כוח מתמשך קיימים?  
  • ייפוי כוח מתמשך רפואי: מסמך בו אדם מצהיר על רצונו בדבר מינוי מיופה כח לעניין אופן הטיפול הרפואי שיקבל לאחר שלא יהיה בדעה צלולה וכשירה. במסגרת ייפוי כוח מתמשך רפואי אפשר לציין את ההעדפות לגבי כל עניין בתחום הבריאותי: בחירת מרכז רפואי, זהות הרופאים, תרופות, הליכים רפואיים ועוד. ניתן אף למנות מספר מיופי כוח, ולקבוע את סמכויותיו הנפרדות של כל אחד. ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו על פי חוות דעת רפואית הקובעת כי הממנה אינו מבין בדבר שלגביו ניתן ייפוי הכוח.

  • ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש: מתייחס אך ורק לתחום הכלכלי של מיופה הכוח, לרבות השקעות, תרומות, רכישה ומכירה של נדל”ן וכן הלאה. ייפוי הכוח יכול להתייחס רק לנכסים הקיימים ערב עריכתו, אך מומלץ כי יתייחס גם לרכוש עתידי שצפוי להתקבל, למשל בשל ירושה ואת האופן שבו על מיופה הכוח לנהלו. בייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש, הממנה רשאי להחליט על כניסה מיידית לתוקפו של המסמך. לאחר פטירתו של מייפה הכוח, על מיופה הכוח להעביר את הנכסים שהיו בטיפולו ליורשים.

  • קיימת אפשרות לחתימה על ייפוי כוח כולל. במקרה זה, מופקד מיופה הכוח לטפל בכל ענייניו של הממנה באשר הם.
איך חותמים על ייפוי כוח מתמשך?

אצל עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת לעניין. 

איך לבחור עורך דין לחתימה על ייפוי כוח מתמשך? 

לא כל עורך דין יכול לבצע פעולה זו, אלא רק עורכי דין אשר עברו הכשרה מקצועית בסוגיה זו מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. באתר לשכת עורכי הדין מופיעה רשימת עורכי הדין שהוסמכו לחתום על ייפוי כוח מתמשך. הכשרה שעוברים עורכי הדין כוללת מידע מקיף על הסדר משפטי זה, השלכותיו, אלו שאלות יש לשאול את מייפה הכוח וכן הלאה.  

כמה זה עולה? 

כמה מאות שקלים.

מהו תוקפו של ייפוי כוח מתמשך?

על הממנה לקבוע בייפוי כוח מתמשך מהו המועד שבו המסמך ייכנס לתוקפו, שהרי מדובר במסמך צופה פני עתיד. אם לא התייחסנו לנושא זה, ברירת המחדל תהיה כניסה לתוקף על פי חוות דעת רפואית. 

בשורה התחתונה: כדאי לדאוג לחתום על ייפוי כוח מתמשך, ויפה שעה אחת קודם. זהו אחד המסמכים החשובים ביותר עבור כל אחד מאיתנו, לשמירה על זכויותינו העתידיות ודאגה למחר.

עורך דין מומחה בינלאומי

 

הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *