ציבור המעסיקים בישראל חווה בימים אלו משבר כלכלי יוצא דופן, בעקבות וירוס הקורונה. זה גרם להתמוטטות של מגזרים שלמים במשק ולירידה ענפה מאוד בהיקף ההכנסות של העסקים הממשיכים לפעול. המשמעות: פיטורים רבים וקושי רב במימון הוצאות העסקת עובדים. מעסיק עובדים? הכר את זכויותיך כדי שתוכל להתנהל בצורה הטובה ביותר לעסק שלך.

עורך דין מומלץ

מיהו מעסיק?

המוסד לביטוח לאומי מגדיר מעסיק כמי שבינו לבין עובדיו מתקיימים יחסי עובד מעביד. אלו מקימים לשני הצדדים זכויות וחובות זה כלפי זה. כך למשל, המעסיק מחויב לשלם לעובד שכר שאינו יורד משכר המינימום ושכרו ישולם עד ה10 בכל חודש.

המעסיק מחויב לתת לעובד זכויות סוציאליות כגון: דמי מחלה, דמי הבראה, חופשה שנתית ולבצע עבורו הפרשות לקרן פנסיה. העובד מצידו מחויב לבצע את תפקידו כראוי, כפי שהוסכם בינו לבין המעסיק, לנהוג באחריות, לשמור על נאמנות למקום העבודה וכיו”ב.

נדגיש כי מעסיק אינו מחויב להעסיק את כל עובדיו כשכירים, אלא באפשרותו להעסיק גם פרילנסר. אז, לא מתקיימים בין הצדדים יחסי עובד מעביד והמעסיק אינו מחויב בתשלום כל הזכויות הסוציאליות. מחד, ישיג בכך המעסיק חסכון כלכלי אך מאידך, מטבע הדברים, גם לא יקבל את אותה מסירות ונאמנות מצד הפרילנסר כפי שמתקיימת במסגרת יחסי עובד מעביד המעניקה לעובד ביטחון תעסוקתי.

הסכם עבודה

הוצאת העובדים לחל”ת

הירידה המשמעותית בהיקף ההכנסות בעקבות משבר הקורונה מובילה לפיטורים רבים בכל המשק. לעיתים, אין מנוס מצעד זה, אולם חשוב שתדעו כי יש באפשרותכם להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום (חל”ת). בתקופה זו, לא תידרשו לשלם לעובדים שכר וזכויות סוציאליות וכן לא תידרשו לבצע עבורם הפרשות לפנסיה.

יחד עם זאת, אין בחל”ת ניתוק יחסי עובד- מעביד, כך שאתם משמרים את קשרי הנאמנות ביניכם לבין העובד. כמו כן, אם מצבכם הכלכלי ישתפר, תוכלו להשיב את העובדים, כולם או חלקם לעבודתם בסוף התקופה. כמו כן, חשוב לציין כי אם העובד מסכים לכך, ניתן להציע לו להפחית בהיקף המשרה או בשכרו למשך תקופה מסוימת. כך הוצאותיכם כמעסיקים תפחתנה והעובד יוכל להמשיך לעבוד ולקבל שכר הגבוה יותר מתשלום דמי אבטלה שיקבל במסגרת חל”ת.

פיטורי עובדים

ככל שלא נותרה ברירה אלא לפטר עובדים, חייב המעסיק לנהוג על פי חוקי העבודה ולעניין זה, לא חל שינוי בעקבות משבר הקורונה. פירוש הדבר הוא כי חובה לערוך לכל עובד שימוע לפני פיטורים, טרם יקבל המעסיק החלטה סופית על פיטוריו. השימוע ייערך לאחר מתן התראה בכתב, מספר ימים לפני השימוע, כדי לאפשר לעובד להיערך אליו ולשכור את שירותיו של עורך דין דיני עבודה אם ירצה בכך.

אם התקבלה החלטה על פיטורים, תינתן לעובד הודעה מוקדמת ובתלוש השכר האחרון ישולם לו שכרו ופדיון חופשה ככל שנותרו ימי חופשה לא מנוצלים. ככל שהותר של העובד הנו שנה ומעלה, ישולמו גם דמי הבראה יחסיהם והשלמה לפיצויי פיטורים אם ישנה זכאות לכך.

עורך דין דיני עבודה | ייעוץ משפטי בדיני עבודה

התנהלות במקום העבודה

משרד הבריאות הוציא מספר הנחיות להתנהלות במקום העבודה, על מנת לשמור על בטיחות העובדים וסביבתם, להלן העיקריות שבהן.

  • ראשית, ישנה הנחיה להיערך לעבודה מהבית ככל שהדבר מתאפשר.
  • שנית, יש להקפיד כי העובדים הנמצאים בעבודה יהיו במרחק 2 מטר לפחות זה מזה. כן, אין לערוך התקהלויות בעבודה של יותר מ10 אנשים.
  • שלישית, על המעסיק להנחות את העובדים למדוד חום טרם יציאה מביתם ובמידה שיש סימני תחלואה של חום, שיעול, או קשיי נשימה, אין להגיע לעבודה ולהישאר בבית בבידוד כיומיים לאחר חלוף התסמינים. במקום העבודה יש להקפיד על רחיצת ידיים במים ובסבון בכניסה וביציאה ואחת לשלוש שעות לאורך כל יום העבודה.

למידע נוסף בעניין זה, פנו לאתר משרד הבריאות

דחיית תשלומים וקבלת הלוואה

הירידה בהכנסות גורמת לבעיה תזרימית בקרב העצמאים ולכן המדינה מאפשרת לדחות מספר תשלומים, ביניהם, תשלומי ארנונה והמים וכן, דחיית מועד הדיווח והתשלום למע”מ. כאשר העסק מחויב בדיווח חד חודשי ניתנת דחייה עד 26.3.2020 וכאשר מדובר בדיווחים דו חודשיים הדחייה הנה עד 27.04.2020.

נציין כי אין דחייה של מועד הדיווח ותשלום המקדמות למס הכנסה. בנוסף לכך, עסקים הזקוקים להלוואה כדי להמשיך ולהתקיים, יכולים לפנות לקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, המעניקה הלוואות לעסקים בערבות המדינה. כן, המוסד לביטוח לאומי מאפשר לכל עצמאי להגיש בקשה להקטנת המקדמות, בעקבות צמצום ההכנסה.

למידע נוסף אודות זכויותיכם:

אתר כל זכות

אתר משרד הכלכלה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

אם הנכם בעלים של עמותה, חל”צ או מלכ”ר, תוכלו לקבל מידע במדריך הייעודי של כל זכות

עו”ד לייצוג מעסיקים | משרד עורכי דין לדיני עבודה

הפוסט הבא