כ״ז אדר, תש״פ

23 מרץ, 2020 אסמכתא: 160984120 (במענה, נא ציינו מספרנו)

הנדון: הנחיות להסעות של עובדים חיוניים– מתוקן

(נכון לתאריך 24.03.2020)

המחלה הנגרמת מנגיף קורונה המכונה 2-SARS-C0V הגורם למחלה 19-COVID (להלן: “המחלה” או “הנגיף”) התפרצה במהלך חודש דצמבר 2019. מאז הגעת המחלה לישראל, מתמקדת פעילות משרד הבריאות בהאטת קצב התפשטות המחלה. כחלק ממאמצי משרד הבריאות תוקנו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש”ף- 2020 (להלן – התקנות) וצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף- 2020 (להלן-הצו).

לפי סעיף 2 לתקנות, שכותרתו “צמצום יציאה למרחק הציבורי”, אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהיה קבוע אחר למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות המפורטות, וביניהן, הגעה של עובד למקום עבודה וחזרה ממנו. בנוסף, לפי סעיף 3(2) לתקנות, בנסיעה ברכב פרטי יהיו עד שני נוסעים באותו הרכב למעט אנשים הגרים באותו מקום. נציין, כי פסקה זו לא חלה על נסיעת עובד המועסק במקום עבודה חיוני למקום העבודה וחזרה ממנו.

בנוסף, סעיף 3א(ג)(9) לצו בריאות העם קובע כי במקום עבודה שהוא מפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתם בחוק עבודה בשעת-חירום, התשכ”ז-1967, מותרת המשך פעילות בכפוף להוראות המנהל לעניין מגזר מסוים או סוג פעילות.

בהתאם לאמור, להלן הנחיות להסעות של עובדים חיוניים:

  • בהתאם לסעיף 3א(ד) לצו, אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי בנשימה (למעט שיעול או קושי בנסימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחר), לא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו הוא נותן שירות.

הסעות במיניבוס/טרנזיט/אוטובוסים

  • יש להשאיר שורה אהת ריקה מהנהג
  • אין הגבלה של מספר נוסעים אך יש לוודא שאין שני נוסעים היושבים בצמידות, כלומר נוסע אהד בלבד משני צידי המעבר
  • לאחר כל נסיעה יש להקפיד שטיפת ידיים במים וסבון כאשר האחריות היא על הנוסע
  • לאחר כל הסעה יש לפעול כדלקמן:
מאמר:  תיקון 25/03 נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות

לאוורר היטב את הרכב

לנקות את המשטחים בהם נוגעים בתדירות גבוהה כדוגמת: ידיות, כפתורים ומתגים, מעקות עם מים וסבון או חומר ניקוי אחר

העתק:

מנכ״ל משרד הבריאות, מר משה בר סימן טוב ראש חטיבת הבריאות, ד״ר ורד עזרא

ראש שירותי בריאות הציבור, פרופ’ סיגל סדצקי עו”ד מיכל גולדברג, יועצת בכירה ליועמ״ש חמ”ל שע״ח

 

 

לשכת משנה למנהל הכללי

משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mmancal@moh.health.qov.il

טל: 02-5081207 פקס: 02-5655983

 

 

160984120

 

חוות דעת
דרג
[Total: Average: ]
הפוסט הקודם
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *