תוספת להכוונה לציבור

מחלקת חירום/אגף המבצעים

אוגדן שאלות ותשובות מ״י לאוכלוסייה – עבור המוקדים ופנקס הכיס לשוטר 07/04/2020

הנחיות ייעודיות ודגשי מב״צ להרחבת הגבלת התנועה במרחב הציבורי
מיום ג’ 07/04/2020 ועד יום שישי 10/04/2020

מדובר בתוספת להגבלות הקיימות , לפרק זמן מוגבל בהתאם לתקנות לשעת חירום:

  • הגבלת התנועה של אזרחים, החל מתאריך 07/04/2020 יום שלישי, משעה -19:00 ועד יום שישי 10/4/2020 בשעה 06:00, נאסר על אדם לצאת מהישוב.
  • תחבורה ציבורית תיפסק מתאריך 07/04/2020 יום שלישי משעה -20:00.
  • מרכולים יהיו פתוחים עד יום רביעי 08/04/2020 בשעה 15:00.

❖ החמרה בהגבלת התנועה- יציאה למרחב הציבורי לטווח של עד 100 מטרים ממקום המגורים, תחל מיום רביעי 08/04/2020 בשעה 15:00, ועד ליום חמישי 09/04/2020 בשעה 07:00

שאלה/נושא תשובה מקור/המשיב
ההגבלות הקיימות ממשיכות לחול כלל המגבלות הקיימות כיום ממשיכות לחול (איסור יציאה מהבית אלא למטרות שנקבעו, איסור שהייה בפארקים, חופי הים וגני שעשועים, איסור פתיחת עסקים המפורטים בתקנות וכוי). יועמ״ש
יציאה מהבית לצורך הצטיידות תרופות
או שירות חיוני מחוץ לישוב מותרת? יציאה מהבית:
1) ניתן לצאת מהבית לטווח של 100 מטרים לזמן קצר ולשטח פתוח בלבד.
2) לא ניתן לבקר בבתי שכנים גם בטווח של ה- 100 מטרים מבית המגורים.
יציאה מהבית לצורך הצטיידות במזון, תרופות או שירות חיוני אחר:
1) מותרת רק בתחומי היישוב שבו נמצא מקום מגוריו של האדם.
2) ככל שבתחומי היישוב בו נמצא מקום מגוריו לא ניתן להצטייד במזון/תרופות/מוצר חיוני אחר/שירות חיוני אחר – ניתן לצאת לשם כך ליישוב סמוך.
3) יישוב הוא תחום השיפוט המוניציפלי, למעט ירושלים אשר חולקה לשבעה רובעים שכל אחד מהם נחשב יישוב בפני עצמו. (רובע אורנים, רובע אלונים, רובע דרום, רובע מזרח, רובע מערב, רובע מרכז, רובע צפון)
4) הוראה זו לא חלה על יישובים שמרבית תושביהם אינם יהודים. יועמ״ש
יציאה למקום העבודה בתקופת ההגבלה מותרת? יציאה למקום העבודה:
1) לא ישהו במקום עבודה עובדים בכלל.
2) הגבלה זו אינה חלה על מקומות עבודה חיוניים.
3) לא נופקו אישורי מעבר / אישורי עבודה או כל אישור אחר עבור עובדי מפעלים חיוניים.
היציאה מהבית למקום העבודה תהיה בכפוף להגבלות על היקף העובדים שנקבעו על ידי משרד האוצר בתקנות מטעמו. משרד האוצר הורה כי לתקופה המדוברת, לא ישהו במקום עבודה עובדים בכלל, אך הגבלה זו אינה חלה על מקומות עבודה שתחום פעילותם מפורט בתוספת לתקנות. מאחר שהתוספת כוללת רשימה ארוכה מאוד של סקטורים, אנו ערים לכך ששוטר לא יוכל לדעת האם האדם שעומד מולו עובד במקום אליו הוא רשאי להגיע ועל כן בכל מקרה של ספק יש לאפשר לאדם להמשיך בדרכו. אין לדרוש אישורי מעבר / אישורי עבודה או כל אישור אחר. יועמ״ש
איסור על ביקור שכנים בטווח 100 מטר מבית המגורים האפשרות לצאת מהבית לטווח של 100 מטרים לזמן קצר הינה לשטח פתוח בלבד ולא ניתן לבקר בבתי שכנים גם בטווח של ה- 100 מטרים מבית המגורים. יועמ״ש
תחבורה ציבורית והסעות עובדים תחבורה הציבורית:
1) תיפסק הערב בשעה 2000.
2) שירותי הסעה לנוסעים למקום עבודתם וחזרה ממנו – מותרים.
3) הפעלת מונית – מותרת, עם נוסע אחד או עם נוסע ומלווה במקרה של הסעת אדם לצורך רפואי או לצורך טיפול רווחה, פעילות חינוכית שאושרה והעברת קטינים להורים פרודים או שהוריהם נדרשים לצורך חיוני .
4) טיסות נוסעים בינלאומיות לישראל ייפסקו הערב בשעה 2000. יועמ״ש
טיסות בינלאומיות טיסות נוסעים בינלאומיות לישראל ייפסקו הערב בשעה 2000 (למעט באישור שר הפנים ושר התחבורה). יועמ״ש
בערב החג ולאחריו – החל מיום ד׳ 8.4.20 בשעה 1500 ועד ליום ה׳ בשעה 0700: 1) יחולו כלל ההגבלות הקיימות היום וההגבלות הנ״ל.
2) לא תתאפשר כל יציאה מהבית לצורכי הצטיידות במזון.
3) מותר לצאת מהבית לצורך הצטיידות בתרופות או לצורך קבלת שירות חיוני אחר בתוך תחומי היישוב בו האדם מתגורר דרך קבע (ובהעדר אפשרות – גם ביישוב סמוך).
4) הוראה זו לא חלה על יישובים שמרבית תושביהם אינם יהודים. יועמ״ש
מגבלות התנועה כיום, במהלך החג ובליל החג עצמו- יועמ״ש
מטרת היציאה מהבית היום עד השעה 1900 היום משעה 1900 – שישי 10.4 בשעה 0600 עצמו
8.4.2020 בשעה 1500 –
9.4.2020 בשעה 0700
יציאה מהבית לצורך
עבודה מותר מותר לעובדים
שהעסקתם הותרה ע״י משרד האוצר מותר לעובדים שהעסקתם
הותרה ע״י משרד האוצר
יציאה מהבית להצטיידות
במזון מותר בכל
מקום מותר בתחומי היישוב
מקום המגורים הקבוע בלבד
(למעט כשאין אפשרות) אסור בכל מקום
יציאה מהבית להצטיידות
בתרופות, מוצרים
חיוניים ושירותים
חיוניים מותר בכל
מקום מותר בתחומי היישוב
מקום המגורים הקבוע בלבד
(למעט כשאין אפשרות) מותר בתחומי היישוב מקום המגורים הקבוע בלבד (למעט כשאין אפשרות)
קבלת שירות רפואי מותר מותר מותר
תרומת דם מותר מותר מותר
הפגנה מותר מותר מותר
הליך משפטי מותר מותר מותר
הגעה לכנסת מותר מותר מותר
לטיפול במסגרת רווחה מותר מותר מותר
למרחק של 100 מ מבית המגורים מותר מותר לשטח פתוח בלבד מותר לשטח פתוח בלבד
יציאה ללוויה וברית מותר בתנאים מותר בתנאים מותר בתנאים
אישור חריג לתפילה מותר מותר מותר
יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר / סיוע לאדם עם קושי / מצוקה הדורשים סיוע מותר מותר מותר
יציאה לפעילות חינוכית
מותרת מותר מותר מותר
העברת קטין שהוריו
חיים בנפרד מותר מותר מותר
העברת קטין שהורהו נדרש לצורך חיוני מותר מותר מותר
שאלות הציבור לתוספת להגבלות ותשובות יועמ״ש
שאלה/נושא תשובה מקור/המשיב
האם חל איסור על מרכולים להיות פתוחים ממחר בשעה 1500? לא נקבע כל איסור חדש על הפעלת מרכולים. האיסור הוא על האזרח לצאת לצורך הצטיידות. לא ניתן להטיל על מרכול פתוח קנס בגין פתיחת עסק אסור (סופר הוא מקום עבודה שיכול להמשיך לפעול על פי התקנות של משרד האוצר). יועמ״ש
האם לאדם מותר לצאת לעבודה החל מהיום בשעה 19:00? על פי התקנות שקבע משרד האוצר, עובדים לא אמורים להגיע בימים הקרובים למקום עבודתם.
יחד עם זאת, מקומות עבודה לא מעטים הוחרגו מכלל זה. התשובה האם מקום עבודה מסוים הוחרג או לא צריכה להינתן על ידי משרד האוצר. יועמ״ש
האם ניתן לדרוש מאדם אישור עבודה או אישור על מקום עבודה חיוני או כל אישור אחר? לא. יועמ״ש
האם אדם שסיים לעבוד מחר לאחר השעה 1500 רשאי לחזור לביתו? כן, החמרת ההגבלות מחר מהשעה 1500 אינה נוגעת ליציאה לעבודה או לחזרה הביתה מהעבודה. יועמ״ש
משלוחים שירותי בלדרות רשאים להמשיך לפעול ולצורך עבודתם גם לצאת מתחום היישוב (יכולים להיות משלוחים חוצי ישובים). יועמ״ש
האם מותר להורה גרוש לצאת מחר בערב מהבית כדי להביא קטין להורה השני? כן, בעניין זה לא חל שום שינוי. יועמ״ש
גופי הצלה גופי הצלה רשאים לצאת ולהיכנס כדוגמת – כב״ה, מד״א, זק״א זק״א הם גוף הצלה רשאים להיכנס גופי יועמ״ש
חוות דעת
דרג
[Total: Average: ]
הפוסט הקודם
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *