בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה1, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:

  1. בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, יקראו את חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א-21981 (להלן – חוק שיקים ללא כיסוי), כאילו –
  • בסעיף 1, בהגדרה ״הכרזה על שעת חירום״, אחרי פסקה (3) בא:

״(4) הכרזה על מחלה מידבקת מסוכנת לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 31940;״;

  • בסעיף 2(א2), אחרי “שטח מסוים” בא “או לגבי סוגי לקוחות או סוגי חשבונות שיקבע״ ובמקום ״90 ימים״ בא ״110 ימים ותסתיים לא יאוחר מתום תקופת תוקפן של תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש״ף-42020″;
  • בסעיף 10(א)(5), אחרי “”הכרזה על שעת חירום”” בא “או שניתנה הכרזה כאמור בפסקה (4) לאותה הגדרה”.

כ”ו באדר התש”ף (22 במרס 2020)

 

קובץ התקנות-8409
חוות דעת
דרג
[Total: Average: ]
מאמר:  תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש״ף-2020
הפוסט הקודם
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *