חוק ושרותים משפטיים

משרד המשפטים בישראל The Ministry of Justice הוא משרד בעל תפקיד מרכזי בממשלת ישראל ומספק שירותים רבים ומגוונים לציבור. המשרד פועל לעשיית צדק ולשירות הציבור בתחום המשפט בהתאם למדיניות הממשלה, תוך הגנה על שלטון החוק, על זכויות האדם ועל ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית שבה הכול שווים בפני החוק.
המשרד אמון על שורה ארוכה של נושאים ותחומי פעילות משפטיים ומקצועיים שונים, ובין תפקידיו העיקריים:

  • תפקיד ארגוני: ארגון מערכות בתי המשפט, בתי הדין וההוצאה לפועל.
  • חקיקה: הכנת נוסח החקיקה הממשלתית, ליווי החקיקה הפרטית ופרסום הרשומות.
  • יועמ״ש: ייעוץ משפטי לממשלה ולמשרדיה.
  • תביעה פלילית: אכיפת החוק הפלילי באמצעות מערכת התביעה הכללית.
  • ייצוג: ייצוג המדינה בפני ערכאות שיפוטיות ומעין שיפוטיות.
  • ביצוע חוקים: ביצוע חוקים ששר המשפטים ממונה על ביצועם, ובכלל זה מתן שירותים משפטיים ואסדרה בתחומים משפטיים ומקצועיים מגוונים.

במשרד המשפטים נכללים, בין היתר, היחידות והמערכים הבאים:

הייעוץ המשפטי לממשלה וייעוץ וחקיקה.

פרקליטות המדינה.

הסיוע המשפטי.

הסנגוריה הציבורית

רשות הפטנטים.

רשות התאגידים.

,הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

אגף שומת מקרקעין.

אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי.

אגף רישום והסדר מקרקעין.

הנהלת בתי הדין השרעיים, הנהלת בתי הדין הדתיים הדרוזיים, הרשות להגנת הפרטיות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תיאום המאבק בסחר בבני אדם, תיאום המאבק בגזענות, היחידה הממשלתית לחופש המידע, בתי הדין המנהליים לפי חוק הכניסה לישראל, אגף בירור תלונות נחקרים, מחלקת חנינות, נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, נציבות תלונות הציבור על שופטים, היחידה לענייני עדות דתיות, מחלקת ‘רשומות’ וכן יחידות מטה הנהלת המשרד.
המשרד אמון על אסדרה ורישוי של מקצועות בתחומים משפטיים ומקצועיים שונים ובהם רואי חשבון, מתווכים במקרקעין, שמאי מקרקעין, חוקרים פרטיים, שירותי שמירה, נוטריונים, עורכי פטנטים, טוענים שרעיים.
שר המשפטים אחראי, על-פי חוק, על מינהל בתי המשפט באמצעות הנהלת בתי המשפט ועל רשות האכיפה והגבייה שהינה יחידת סמך במסגרתה פועלים מערכת ההוצאה לפועל, המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ומינהל הגבייה הממשלתי.
משרד המשפטים נמנה עם משרדי הממשלה הראשונים שהוקמו עם קום המדינה וכיהנו בו מאז 20 שרים.

הפוסט הקודם
הפוסט הבא